fbpx

"ים של הזדמנויות"- פירוט הפעילות

גלישת גלים

"ים של הזדמנויות"- פירוט הפעילות

פעילות לדוגמא

פעילות מס' 3 – פרגון הדדי

מטרת הפעילות:

החניכים ילמדו לפרגן אחד לשני במטרה לחזק את האווירה החיובית בתוך הקבוצה.

יעדים:

 1. יצירת אווירה של פתיחות בתוך הקבוצה.
 2. החניכים יבינו למה כדאי שיהיה פרגון הדדי.

מהלך הפעילות:

החניכים מתחלקים לזוגות כאשר אחד מבני הזוג מכסה את עיניו והשני צריך להעביר אותו מסלול מכשולים בחוף, כאשר אסור לגעת בבן הזוג ומותר רק לדבר אתו ולכוון אותו בעזרת תקשורת חיובית ומחזקת. לאחר מכן הזוגות מתחלפים.

ניתוח התרגיל:

 • איך הרגשתם ללא היכולת לראות?
 • מה היה קשה בתרגיל ומה עזר לכם להתמודד על הקושי?
 • מה לדעתכם מטרת המשימה?

חימום (15 דקות)

 • ריצה + מתיחות
 • שכיבות שמיכה (מריצה) בזוגות

מטרה: ליצור פרגון ועידוד בין הזוגות כאשר הרצון הוא לעשות כמה שיותר שכיבות שמיכה (מריצה) בזמן נתון.

איך מבצעים: מחלקים את הקבוצה לזוגות כאשר אחד מבני הזוג מחזיק את הרגליים של השני באוויר והשני צריך לעשות שכיבות שמיכה. הם יקבלו 3-5 דקות למשימה. מותר לבני הזוג להחליף בתפקידים כמה שהם רוצים.

הערות:

 • זוהי אינה תחרות בין הזוגות
 • לחדד מה נחשב שכיבת שמיכה מלאה
 • לשים בת עם בן חזק יחסית

תדריך בטיחות לפני כניסה למים (5 דקות)

משוך בגזר (15 דקות)

מטרה: לגרום לקבוצה לעודד את הנציגים שלהם כדי להשיג ניצחון.

איך מבצעים: מחלקים את הקבוצה לשניים ובכל פעם מגיע נציג מכל אחת מהקבוצות. שמים שני גלשנים ומחברים בין הלישים שלהם כאשר החיבור של הלישים נמצא בידיים של המדריך. המדריך מזניק ושני החניכים חותרים בכיוון הפוך אחד מהשני והראשון שהחרטום שלו מגיע למדריך הוא המפסיד.

הערות:

 • שיטת הניקוד: נקודה על ניצחון ונקודה על הקבוצה שמעודדת יותר בכל מקצה.
 • אם יש גלים אפשר לעשות את זה בעומק.

אותיות ומספרים (15 דקות)

מטרה: החניכים יפרגנו לחבר שניצח אותם.

איך מבצעים: מחלקים את הקבוצה לשניים כאשר חצי מהחניכים מקבלים מספרים וחצי אותיות. מסדרים אותם בשתי שורות במרחק של 15 מטר אחת מהשנייה. החניכים יושבים על הגלשנים במים והמדריך צועק כל פעם אות ומספר וזורק כדור למרכז בין השורות. החניך שמגיע ראשון לכדור הוא המנצח.

על המפסיד לגרור בחתירה את המנצח עד לאזור הגלישה, בכיף ובחיוך.

תחרות הפרגון היצירתי ביותר (20 דקות)

מטרה: לגרום לאווירה טובה וחברתית בתוך סבב הגלישה

איך מבצעים: גלישה ופרגון אחד לשני

הערות:

 • יוצרים עם הקבוצה חוק שבכל פעם שמישהו מצליח לעמוד על הגלשן כולם עוצרים וצועקים ביחד את ה"שם+ יא מלך". אפשר לבחור עם הקבוצה כל דרך פרגון לגיטימית אחרת.
 • בסוף האימון הקבוצה בוחרת את המפרגן היצירתי ביותר.
 • חשוב לעזור לכל החניכים כדי שכמה שיותר יצליחו לעמוד על הגלשן ויצאו עם חווית הצלחה.

שיחת סיכום

  • האם נהנתם? האם הצלחתם יותר מהפעם קודמת? לקשר את זה לאווירה הטובה שהייתה בפעילות.
  • מי היה החניך המצטיין היום לדעתם? ציינו אחד והסבירו למה. אין צורך לציין חניך מצטיין בסוף הפעילות אלא רק להראות שזה נחמד לפרגן לחברים ולקבל פרגון מהם.

פירוט הפעילויות לאורך התכנית

פעילות מס' 1

הכרות בין חברי הקבוצה ובין הקבוצה לים (שני מפגשים)

פעילות מס' 2

התמודדות עם הפחד וחווית הכישלון

פעילות מס' 3

פרגון הדדי

פעילות מס' 4

הים כתחביב חברתי

פעילות מס' 5

חיזוק חווית ההצלחה ברמת הפרט

פעילות מס' 6

עמידה מול אתגרים אישיים

פעילות מס' 7

תקשורת מילולית ובלתי מילולית

פעילות מס' 8

עמידה מול אתגרים קבוצתיים

פעילות מס' 9

לקיחת אחריות ימית (שני מפגשים)

פעילות מס' 10

סיכום

סה"כ- 12 מפגשים

 • הפעילויות בתכנית ניתנות לשינוי בהתאם לאופי הקבוצה וההתקדמות שלה בפרויקט החינוכי. בכל שלב במהלך התכנית אנו מבצעים התאמות ושינויים בכדי להגשים את המטרות החינוכיות והטיפוליות שהוגדרו מראש.

פעילות נוער חינוכית

 

גלישה טיפולית

 

טיפול באמצעות גלישה