פרוייקטים חינוכיים בגלים

גלישת גלים

פרוייקטים חינוכיים בגלים

תכנית חינוך מהגל הראשון הינה פרויקט חינוכי להקניית ערכים בשילוב פעילות גלישת גלים וחתירת SUP.

חינוך מהגל הראשון, תכנית הדגל של בית הספר נבנתה ונחנכה ב 2014 בבית הספר לגלישה גלים בית ינאי, זאת במטרה לתת מענה רוחבי לילדים ונוער בכל הגילאים ומכל שכבות האוכלוסייה. במהלך התכנית החניכים חווים אינספור אתגרים מנטליים ופיזיים כאחד, כל זאת במטרה לציידם בארגז כלים שישמש אותם במהלך תהליך ההתפתחות כאדם עצמאי ובוגר. התכנית מתייחסת לאופן בו ניתן להעצים את בני הנוער ולבוא במגע עם הצלחות וכישלונות ובכך לגלות חוסן מנטלי ועמידה באתגרים שונים הניצבים במהלך חייהם הבוגרים.

פרויקט הדגל שם לעצמו מטרת על: שימוש בגלישת גלים ככלי חינוכי וטיפולי לשם העצמת ילדים ובני נוער ופיתוח מנהיגות תוך חתירה למצוינות ערכית ומקצועית. אנו מאמינים בלב שלם בתהליך אשר יכשיר את הילדים ובני הנוער לבאות ומגשימים זאת תוך שימת דגש על מערכי פעילות מגוונים ומכווני מטרה לשם השגת יעדים הן פיזיים והן מנטליים.

תכנית זו מציעה מסגרת התערבות לא שגרתית, חלופית ובעלת יתרונות לבני נוער ככלל ובפרט לבני נוער במצבי ניתוק וסיכון. גישת הטיפול האתגרי מציעה גישת טיפול ממוקדת עשייה, המתרחשת בסביבה לא מוכרת, טבעית ופראית (הים), בתוך "אקלים של שינוי", כשהטבע הוא הזירה והזרז לשינוי. עבודת השינוי מתמקדת בכוחות של המטופל, בהצלחותיו ומאפשרת שינוי בדפוסי החשיבה וההתנהגות לצד צמיחה אישית.

התכנית מובנת ויכולה להתפרש על פרק זמן של שלושה חודשים עד שנה. הפרויקט מלווה קבוצות נוער מאוכלוסיות שונות בתהליך משמעותי דרך מפגשים שבועיים שאורכם שלוש שעות. לכל מפגש יש ערך חינוכי וחברתי העומד במרכז הפעילות ומועבר למשתתפים באמצעות משחקי אתגר ( ODT) וכמובן באמצעות הים והגלישה.

הפעילויות בתכנית ניתנות לשינוי בהתאם לאופי הקבוצה וההתקדמות שלה בפרויקט החינוכי. בכל שלב במהלך התכנית אנו מבצעים התאמות ושינויים בכדי להגשים את המטרות החינוכיות והטיפוליות שהוגדרו מראש.